Svojstva

CeKaTe Teatar i udruga DLAN ponosno predstavljaju prvi međunarodni Festival kazališta “Znak i Zvuk” (FKZZ) koji će se održati 27. i 28. rujna 2018. godine u velikoj dvorani CeKaTe-a (Centar za kulturu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, 10000 Zagreb; Hrvatska).

Radi se o inkluzivnom festivalu posvećenom razvoju mješovite publike gluhih i čujući, te promociji bilingvalnih izvedbi i umjetnosti gluhih.

Festival će otvoriti 27. rujna u 18.30 bilingvalna kazališna predstava “Čuvari snova” koju će simultano na znakovnom i glasovnom hrvatskom jeziku izvesti gluhi i čujući glumci i glumice iz udruge DLAN (Kristijan Ugrina, Iva Vrbos, Korana Ugrina i Lino Ujčić Matessa), u režiji predsjednika udruge DLAN i FKZZ, gospodina Angel Naumovskog.

Za više informacija pogledajte stranicu s vijestima

Svojstva

Svojstva

Prezentacije u Sofiji, Bugarska

Izvođači: Rossitsa Karadjova, Violina Vassileva-Aleksandrova, Nuri Yasharov i Todor Yankulov

Smješteni na granici dviju neprijateljskih zemalja, dva vojnika će otkriti čovjeka s druge strane ograde. Unatoč svim vanjskim ograničenjima – fizičkim, psihološkim i emocionalnim, uvijek vrijedi put do Drugog

Svojstva

Nastupi u Hrvatskoj

Smještena je na granici dviju neprijateljskih država, ali i na granici Java i SNA – gdje se susreću s gluhima, uključujući ljubitelje i neprijatelje, vojnike i civile, žene i muškarce – emisija “Čuvari snova” poziva vas da upoznajte svoje i druge granice i odgovorite na pitanja:

Je li moguće uspostaviti kontakt s drugim ljudskim bićem unatoč ograničenjima?

Što to doista znači biti inkluzivno?

Može li gluhi i neprijatelji postati ljubavnici?

 

Svojstva

Представянето ще бъде представено на 20 и 21 октомври 2018 г., съответно в 21:30 и 17:00 часа в Teatro do Bairro в Лисабон.

Това е бойното поле на война от противоречиви чувства, конфронтации с реалността, живяла и мечтала, където те защитават пространство, в което в края на краищата кой принадлежи? Това, което ги държи тук, е точно желанието да комуникират, да слушат и да убиват това, което ги разделя.

3,50 х 2,70 [три и половина двадесет седемдесет] се опитва да разпитва пространството на другия, границите отвътре навън, отвън навътре, в търсене на общ език, в който тишината, думите и жестовете не принадлежат на никого.

3,50 x 2,70 [три и половина двадесет седемдесет) е създание на Ана Рита Барата и Бруно Родригес / CiM – танцова компания, тълкувана от шестима глухи актьори и слушатели.

Това е адаптация на оригиналното парче Eero Enqvist kukunor (с оригинално заглавие във финския kukunor ja unikuu или kukunor и unikuu адаптиран към английски като “Guardians of Dreams”) в рамките на европейския проект Sign + Sound Theatre (Creative Europe Program – European Commission ). Основната цел на този проект е да популяризира небесния театър на европейско ниво и по-специално пионерския метод на IBT (Иновационен двуезичен театър). Този метод изследва нови начини за създаване на приобщаващо изкуство за приобщаваща аудитория, което позволява на артисти и зрители, глухи и слушащи, да се наслаждават едновременно и едновременно на изкуството.

Sign and Sound Theatre Europe (2017-2019) се състои от група от 9 партньора от 6 европейски страни – Белгия, Брюксел, България, Хърватия, Португалия и Обединеното кралство.
Predstavyaneto shte bŭde predstaveno na 20 i 21 oktomvri 2018 g., sŭotvetno v 21:30 i 17:00 chasa v Teatro do Bairro v Lisabon.

Tova e boĭnoto pole na voĭna ot protivorechivi chuvstva, konfrontatsii s realnostta, zhivyala i mechtala, kŭdeto te zashtitavat prostranstvo, v koeto v kraya na kraishtata koĭ prinadlezhi? Tova, koeto gi dŭrzhi tuk, e tochno zhelanieto da komunikirat, da slushat i da ubivat tova, koeto gi razdelya.

3,50 kh 2,70 [tri i polovina dvadeset sedemdeset] se opitva da razpitva prostranstvoto na drugiya, granitsite otvŭtre navŭn, otvŭn navŭtre, v tŭrsene na obsht ezik, v koĭto tishinata, dumite i zhestovete ne prinadlezhat na nikogo.

3,50 x 2,70 [tri i polovina dvadeset sedemdeset) e sŭzdanie na Ana Rita Barata i Bruno Rodriges / CiM – tantsova kompaniya, tŭlkuvana ot shestima glukhi akt’ori i slushateli.

Tova e adaptatsiya na originalnoto parche Eero Enqvist kukunor (s originalno zaglavie vŭv finskiya kukunor ja unikuu ili kukunor i unikuu adaptiran kŭm angliĭski kato “Guardians of Dreams”) v ramkite na evropeĭskiya proekt Sign + Sound Theatre (Creative Europe Program – European Commission ). Osnovnata tsel na tozi proekt e da populyarizira nebesniya teatŭr na evropeĭsko nivo i po-spetsialno pionerskiya metod na IBT (Inovatsionen dvuezichen teatŭr). Tozi metod izsledva novi nachini za sŭzdavane na priobshtavashto izkustvo za priobshtavashta auditoriya, koeto pozvolyava na artisti i zriteli, glukhi i slushashti, da se naslazhdavat ednovremenno i ednovremenno na izkustvoto.

Sign and Sound Theatre Europe (2017-2019) se sŭstoi ot grupa ot 9 partn’ora ot 6 evropeĭski strani – Belgiya, Bryuksel, Bŭlgariya, Khŭrvatiya, Portugaliya i Obedinenoto kralstvo.

Svojstva

Nastup će biti predstavljen 20. i 21. listopada 2018., u 21:30 i 17:00 sati u Teatro do Bairro u Lisabonu.

Ovo je bojno polje rata kontradiktornih osjećaja, sukoba sa stvarnostom koji su živjeli i sanjali, gdje štite prostor koji, napokon, od koga pripada? Ono što ih čuva ovdje je upravo volja za komunikacijom, slušanjem i ubijanjem što ih razdvaja.

3,50 x 2,70 [tri i pol dva sedamdeset] pokušava ispitati prostor drugoga, granice, iznutra izvana, iznutra iznutra, u potrazi za zajedničkim jezikom gdje tišina, riječi i geste ne pripadaju nikome.

3,50 x 2,70 [tri i pol dvadeset sedam] je stvaranje Ane Rite Barata i Bruno Rodrigues / CiM – Dance Company, koju interpretiraju šest gluhih glumaca i slušatelja.

To je prilagodba izvornog djela Eero Enqvist kukunor (s izvornim naslovom na finskom kukunoru ja unikuu ili kukunor i unikuu prilagođen engleskom jeziku kao “Čuvari snova”), u okviru europskog projekta Sign + Sound Theatre (Creative Europe Program – Europska komisija ). Glavni cilj ovog projekta je promicanje gluhih kazališta na europskoj razini, a posebno pionirska metoda IBT-a (Inovativno dvosločno kazalište). Ova metoda istražuje nove načine stvaranja inkluzivne umjetnosti za inkluzivnu publiku, omogućujući umjetnicima i gledateljima, gluhima i sluhima da uživaju istodobno i istodobno umjetničko iskustvo.

Znak i Zvuk Europa (2017-2019) sastoji se od 9 partnera iz 6 europskih zemalja – Belgije, Bruxellesa, Bugarske, Hrvatske, Portugala i Ujedinjenog Kraljevstva.