SignandSoundTheatre.eu кани  глухите артисти и изпълнителски трупи, които използват езика на знаците, да си създадат профил на тази отворена уеб платформа. Ние се стремим  тя да бъде място за  споделяне на информация и се превърне в център за знания за изкуствата на общността на глухите.

Особено насърчаваме по-приобщаващите форми на отворените изкуства, при които глухите и чуващи артисти и чуващите  и нечуващи аудитории създават изкуства и му се радват заедно по равностоен и всеобхватен начин.

За да станете част от тази платформа има само три критерия за допустимост:

1.Вие се самоопределяте като глух артист, вие сте компания, ръководена от глухи хора, или вашата компания извършва приобщаваща работа с езика на жестовете

2.Създавате изпълнителски изкуства за нечуващата общественост.

  1. Вие сте отворени за международни контакти в областта на изкуствата на глухите

 Ако отговаряте на критериите за профил, вие сте поканени да попълните вашата собствена страница. Можете също така да качвате снимки и видео връзки.

Ще Ви бъдем благодарни, ако предоставим информацията си на английски език.