Mikä on Luova Eurooppa?

“Esteetön ja osallistava kulttuuri” on yksi Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteista.

Euroopan komission Euroopan vammaisstrategiassa vuosina 2010-2020 pyritään “poistamaan esteitä yhdenvertaisesta osallistumisesta vapaa-ajan toimintaan”.

Euroopan koulutus-, audiovisuaalinen- ja kulttuurialan toimeenpanovirasto on hyväksynyt yhteistyöhankkeen “Audience Blending by Arts” (ABBA) budjettikohtaan “Luova Eurooppa”.

Projektikumppanit ovat päättäneet käyttää avoimen verkkofoorumin nimenä Signandsoundtheatre.eu, viittomakielisen teatterin ja eurooppalaisten toimijoiden yhdistämiseksi.

Sign & Sound Theatre pyrkii poistamaan “asenteellisia esteitä”, etsimällä uusia tapoja tuottaa osallistavaa teatteria yhtä lailla yleisöä osallistaen. Sen tavoitteena on tuottaa teatterielämyksiä, jossa vammattomat ja vammaiset taiteilijat ja katsojat nauttivat samanaikaisesti teatterikokemuksesta ilman että kumpaakaan suositaan toista enemmän. Hanke vastaa Euroopan laajuiseen ongelmaan -inkluusion puutteeseen taiteessa.

Hankkeen kolme toimintalinjaa:

• Kehittää kulttuurikeskusten ja palveluntarjoajien välistä yhteistyötä ja toimintatapoja, joilla rohkaista ja sitouttaa uusia yleisöjä inklusiivisen taiteen pariin.
• Kannustaa kuuroja ja kuulevia taiteilijoita tekemään yhteistyötä ja kokeilemaan uutta teatteritekniikkaa – Innovatiivinen kaksikielinen teatteri (IBT), jossa puhuttu kieli ja viittomakieli integroidaan yhteen.
• Kartoittaa mahdollisuuksia miten ja missä IBT: tä voidaan muualla hyödyntää; mediassa, oppimisvaikeuksissa etc.

Työpajoissa kehitetään valmiuksia kolmella alalla:

• Kulttuuri- ja palveluntuottajaorganisaatiot saavat kokemusta, miten huomioidaan erilaisten yleisöjen tarpeet ja sitoutetaan heidät osallistumaan (teatteriesitys testivälineenä).
• Taiteelliset johtajat oppivat käyttämään IBT:tä välineenä, jolla kehittää integroituja teatteriesityksiä (tai muokkaamaan sitä muuhun mediaan ja tarpeisiin).
• Taiteilijat oppivat käyttämään IBT-tekniikkaa näyttelijäntyössä (viittomakieliset ja puhuttua kieltä käyttävät näyttelijät yhdessä).

IBT-tekniikkaa käyttävä teatteriesitys syntyy kuudessa kumppanimaassa jokaisen hankekumppanin omana tuotantona, sisältäen ensi-illan ja esityskiertueen.

Hanke päättyy kansainväliseen konferenssiin Brysselissä kansainvälisellä kuurojen viikolla syyskuussa 2019. Konferenssin ohjelma sisältää tuloksia ja kokemuksia työpajoista ja esityksistä sekä esittää suuntaviivoja ja suosituksia eurooppalaisille päätöksentekijöille.