Voditelji projekata u partnerskim organizacijama

Ivo Peeters
Koordinator projekta
GC DeZeyp
ivo.peeters@dezeyp.be

Alison Carminke
Voditeljica Akademskog poduzetničkog ureda
Sveučilište u Wolverhamptonu
alison.carminke@wlv.ac.uk

Young women, with red lipstick

Kasia Skowron
Izvršna direktorica za Program i Mrežua
Europska mreža centara za kulturu
kasia.skowron@encc.eu

Male

Ivan Hromatko, PhD
Voditelj projekta
Centar za kulturu Trešnjevka
ihromatko.cekate@gmail.com

Women with hat

Rita Piteira
Direktorica za upravljanje i komunikaciju
Vo’Arte
voarte@voarte.com / riapiteira@gmail.com

Renato Vrbos – Rašeta
Voditelj projekta
DLAN Zagreb
rvraseta@gmail.com

Kirsi Mustalahti,
Voditeljica projekta
ACCAC Finska
kirsi.mustalahti@accac.fi

Domenico Manente
Suradnik za projekte
EASPD
domenico.manente@easpd.eu

Tsvete Yaneva
Voditelj projekta
Teatar Tsvete
theatre_tsvete@abv.bg

Umjetnički redatelji i umjetnici u partnerskim organizacijama

Neil Reading
Režiser teatra Arena
Sveučilište u Wolverhamptonu
neil.reading@wlv.ac.uk

Woman smiling

Ana Rita Barata
Umjetnička direktorica i koreografkinja
Vo’Arte
avoarte@gmail.com

Angel Naumovski
Umjetnički direktor
DLAN Zagreb
udruga.dlan.zagreb@gmail.com

Eero Enqvist
Umjetnički direktor i glumac
Evantia
eero.enqvist@evantia.fi

Vasil Spasov
Umjetnički redatelj i glumac
Teatar Tsvete
vspasov_art@yahoo.com

Dahlia Pessemiers
Ravnatelj umjetnosti
GC De Zeyp
dahliabenamar@hotmail.com

Glumci u partnerskim organizacijama

Caroline Rotter
Glumica (saslušanje)
GC De Zeyp
rottier.caroline@telenet.be

Lut Reysen
Glumica(gluh)
GC De Zeyp
lutreysen@hotmail.com

Serge Vlerick
Glumac (gluh)
GC De Zeyp
svlerick.dienstvgt@gmail.com

Tomas Pevenage
Glumac (sluh)
GC De Zeyp
tomaspevenage@gmail.com

Violina Vasileva-Aleksandrova
Glumica
Kazalište “Tsvete”
vilan_7@yahoo.com
www.theatretsvete.eu

Rositsa Stefanova Karadzhova
Glumica
Kazalište “Tsvete
tishina2007@abv.bg
 www.theatretsvete.eu

Nuri Kadirov Yasharov
Glumac
Kazalište “Tsvete”
tishina2007@abv.bg
www.theatretsvete.eu

Iva Vrbos
Glumica
DLAN udruga Hrvatska
http://www.dlan.hr
vrbosi10@gmail.com

Korana Ugrina
Glumica
DLAN udruga Hrvatska
http://www.dlan.hr
korkiugrina@gmail.com

Kristijan Ugrina
Glumac
DLAN udruga Hrvatska
http://www.maligrad.hr
kiki@maligrad.hr

Lino Ujčić Matessa
Glumac
DLAN udruga Hrvatska
http://www.dlan.hr
linouj@gmail.com

Todor Yankulov
Glumac
Kazalište “Tsvete”
www.theatretsvete.eu