A group of 5 Portuguese actors each with the hands raised and fingers pointing up, facing in different directions

4 Croatian actors playing 2 characters dressed like soldiers

3 dancers in a row, each with one arm raised high and the other with 1 finger raised at shoulder level

Large group of Belgian actors

“Toegankelijke en inclusieve cultuur” is een van de hoofddoelen van Creative Europe. De Europese strategie voor mensen met een handicap 2010-2020 beoogt 

“belemmeringen voor gelijke deelname aan … vrijetijdsactiviteiten verwijderen”. 

Sign & Sound Theatre behandelt zowel door ‘attitudinale barrières’ weg te nemen, nieuwe manieren te verkennen om inclusieve kunst te produceren, voor inclusief publiek. Het heeft tot doel om te leiden naar artiesten en toeschouwers, met (uit) handicaps, die tegelijkertijd van dezelfde theaterervaring genieten, en zonder dat de ene artiest / publiek wordt bevoordeeld boven de andere. Het werkt aan een Europabreed probleem rond gebrek aan integratie in de kunsten.

Het doet dit door 3 activiteiten: ·        

  • Test manieren van samenwerking tussen culturele centra en dienstverleners om samen te werken om verschillende doelgroepen (met (uit) handicaps) te betrekken bij inclusieve kunstuitvoeringen.
  • Moedig dove en horende kunstenaars aan om via een proefproject (play: guardians of dreams) een nieuwe theatertechniek te ontwikkelen – Innovative Bilingual Theatre (IBT) – met behulp van geïntegreerde gebaren en gesproken taal.
  •  Proefmanieren om IBT aan te passen voor andere verschillende behoeften en media, b.v. blind, leermoeilijkheden.

Het project biedt capaciteitsopbouw en transnationale mobiliteit door middel van workshops op drie gebieden: 

  • Voor culturele en dienstverlenende organisaties, om te leren hoe het publiek te betrekken bij verschillende behoeften in de kunsten (theater als een proef);
  • Voor artistieke directeuren, leren hoe IBT kan worden gebruikt als een instrument voor het ontwikkelen van inclusieve theatervoorstellingen (of het aanpassen aan andere media en behoeften);
  •  Voor kunstenaars om te leren hoe ze met IBT moeten spelen in samenwerking tussen artiesten met verschillende behoeften (bijvoorbeeld gehoor en doof).

De IBT-prestaties van piloten is een spel dat is geproduceerd door 6 partnerlanden, en ging in première en tourde in beide. 

Het project wordt afgesloten met een conferentie in Brussel (International Deaf Week, 9/19). Dit omvat de resultaten en feedback van de workshops en uitvoeringen, en zal de richtlijnen en aanbevelingen voor Europese beleidsmakers presenteren.