“Dostupna i inkluzivna kultura” jedan je od ključnih ciljeva Kreativne Europe.

Europska strategija za osobe s invaliditetom Europske zajednice 2010-2020 ima za cilj “ukloniti zapreke za ravnopravno sudjelovanje u … slobodnim aktivnostima”.

Stoga je “Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu” prihvatila i dodijelila “Spajanje publike putem umjetnosti” (Audience Blending by Arts; skraćeno: ABbA) kao projekt suradnje pod kriljem programa “Kreativna Europa”.

Partneri na projektu su odlučili koristiti za otvorenu internetsku platformu sveobuhvatniji naziv ne bi li povezali teatar gluhih i glumce u Europi: Signandsoundtheatre.eu.

To čini kroz 3 područja djelovanja:

• Testira načine suradnje između kulturnih centara i pružatelja usluga kako bi zajednički aktivirali šarolik raspon publikeili-ili bez invaliditeta) u inkluzivnim umjetničkim izvedbama.
• Potiče gluhe i čujuće umjetnike/ice da surađuju kroz razvoj nove kazališne tehnik (predstava: Čuvari snova) – Inovativno bilingvalno kazalište (IBT) – pomoću integriranog znakovnog i glasovonog jezika.
• Iskušava načine prilagodbe IBT-a za druge, različite potrebe i medije, npr. slijepe, ili za osobe s poteškoćama u učenju.

Projekt pruža izgradnju kapaciteta i transnacionalnu mobilnost putem radionica u tri područja:

• Za organizacije u kulturi i pružanju usluga, da nauče kako angažirati publiku s različitim potrebama u umjetnost (kazalište kao prostor istraživanja);
• Za umjetničke redatelje, da nauče kako koristiti IBT kao alat za razvoj inkluzivnih kazališnih predstava (ili kako ih prilagoditi drugim medijima i potrebama);
• Za umjetnike, da nauče kako izvoditi pomoću IBT-a u suradnji umjetnika s različitim potrebama (npr. čujući i gluhi).
Pilot IBT izvedba je predstava koju se producira u 6 zemalja partnera, prvo premijerno te zatim na turneji.

Projekt završava konferencijom u Bruxellesu, (Međunarodni tjedan gluhih, rujan 2019. godine). Konferencija će uključivati rezultate i povratne informacije o radionicama i izvedbama te će predstaviti smjernice i preporuke za kreatore europske politike.