Na ovoj stranici ćete moći pronaći smjernice koje ćemo producirati tijekom ovog projekta. One će vam pokazati kako koristiti našu Inovativnu Bilingvalnu Tehniku za potpuno integriranje performansa na znakovnom i glasovonom jeziku.