Партньорството ни цели да популяризира   театъра на нечуващите  в цяла Европа не само до заключителната конференция на проекта (Брюксел, септември 2019 г.), но и след това.

Помогнете ни да изградим тази отворена уеб платформа като място, където може да se намери всякаква информация за сценични изкуства за и от нечуващи в Европа и извън нея.

Надяваме се да създадем дълготрайна структура на такава мрежа или платформа. Ако имате интерес да участвате в нейното развитие, моля свържете се с нас.

Ако Вие  сте театрална компания или изпълнител, който използва жестовия език  в своите представления, моля, не пропускайте да регистрирате Вашите данни в нашата база данни.