A group of 5 Portuguese actors each with the hands raised and fingers pointing up, facing in different directions

4 Croatian actors playing 2 characters dressed like soldiers

3 dancers in a row, each with one arm raised high and the other with 1 finger raised at shoulder level

Large group of Belgian actors

“Достъпна и приобщаваща култура” е една от ключовите цели на Creative Europe. Европейската стратегия на ЕС за хората с увреждания за периода 2010-2020 г. има за цел 

“премахване на бариерите пред равнопоставеното участие в … развлекателни дейности”. 

Sign & Sound Theatre се занимава както с премахването на “бариерите в нагласите”, така и с изучаването на нови начини за произвеждане на приобщаващо изкуство за приобщаваща аудитория. Тя има за цел да доведе до артисти и зрители с увреждания, които се радват на същото театрално изживяване едновременно и без да се предпочита един художник / аудитория пред друг. Работи по общоевропейски проблем, свързан с липсата на включване в изкуството.

Това става чрез три направления: 

  • Изпробвайте начините за сътрудничество между културните центрове и доставчиците на услуги, за да работите заедно, за да ангажирате редица аудитории (с увреждания) с приложни изкуства.
  • Насърчаване на глухите и слухови артисти да си сътрудничат чрез пилотиране (игра: пазачи на мечтите) нова театрална техника – Иновативен двуезичен театър (IBT) – използвайки интегриран знак и устна езика.
  • Проучване на начините за адаптиране на IBT за други различни нужди и медии, напр. слепи, учебни затруднения.

Проектът осигурява изграждане на капацитет и транснационална мобилност чрез семинари в три области:

  • За културните организации и организациите на доставчиците на услуги да се научат как да ангажират аудитории с различни потребности в изкуствата (театър като процес);
  • За артистични директори да се научат да използват IBT като инструмент за разработване на приобщаващи театрални представления (или да го адаптират към други медии и потребности);
  • За художниците да се научите как да изпълнявате използването на IBT в сътрудничество между хора с различни потребности (например слух и глух).

Пилотното представяне на IBT е пиеса, произведена от 6 страни партньори, и премиерата и турнето във всяка от тях.

Проектът завършва с конференция в Брюксел (Международна седмица на глухите, 9/19 г.). Това ще включва резултати и обратна връзка от семинарите и изпълненията и ще представи насоките и препоръките за европейските политици.