На тази страница ще можете да намерите указанията, които ще изготвим по време на този проект как да използвате нашата новаторска двуезична техника за напълно интегрирани знаков-словесни езикови изпълнения.