Home » Новини » Представлението „Пазители на мечтите” в Хървати

Представлението „Пазители на мечтите” в Хървати

25 май 2018 г.
Представлението „Пазители на мечтите” в Хървати

Пиесата е разработена  по метода на иновативния двуезичен театър (IBT).

Това е подход към драматичния текст, в който всеки герой се представя еднвременно от глух и чуващ артист, придавайки еднакво значение на езика на знака и словото.

По този начин ние каним да се насладят на представлението едновременно нечуваща и чуваща аудитории, тъй като цялото действие се проследява на знаков и словесен  хърватски език, без нужда от превод.

То се развива на границата на две вражески държави, където се срещат живот и смърт, всеотдайност и  отчужденост,  влюбени и врагове, войници и цивилни, жени и мъже –  спектакълът “Пазители на мечти” Ви кани да опознаете границите си и тези, на другите и си отговорете на въпросите:

Възможно ли е да установите контакт с друго човешко същество чрез принуда?

Какво всъщност означава да бъдеш всеобхватен?

Могат ли непристъпните и врагове да се влюбят?

Спектакълът се реализира в рамките на международния проект ABbA Europe.”Сливане на обществото чрез изкуство”, съфинансирано от ПРОГРАМА ‘Творческа Европа – Култура” на ЕС,  фонд ЕАСЕА и Мнистерството на културата на Република Хърватия”

Повече информация за представлението – на http://www.cekate.hr/?p=30802