Смесване на общности от ARTS Нови начини за развитие на аудиторията за култура и по-голямо включване в обществото.

Заключителната конференция ще включва четири основни елемента:

  • опитът на пилотния театрален проект “Guardian of Dreams” в петте страни партньори на консорциума; ·
  • насоките за репликиране на техниката “Иновативен двуезичен театър”; ·
  • резултатите от разширените семинари около пресичането на границите с европейските доставчици на услуги и организации за хора с увреждания; ·
  • Две публикации: Правила за ползване на IBT и препоръки за прилагане на IBT.

Конференцията ще бъде изградена върху тези резултати и ще създаде широка платформа за разпространение.