производителност

Презентации в София, България

Изпълнители: Росица Караджова, Виолина Василева-Александрова, Нури Яшаров и Тодор Янкулов

Разположени на границата на две вражески страни, двама войници ще открият Човека от другата страна на оградата. Въпреки всички външни ограничения – физически, психологически и емоционални, винаги си заслужава пътя към другия.

производителност

Изпълнения в Хърватия

Разположен е на границата на две вражески държави, но също така и на границата на Java и SNA – където глухите гърди и включително, влюбените и враговете, войниците и цивилните, жените и мъжете – шоуто “Guardians of Dreams” Ви кани да познайте границите си и другите и отговорете на въпросите:

Възможно ли е да установите контакт с друго човешко същество въпреки ограниченията?

Какво всъщност означава да бъдеш всеобхватен?

Може ли глухите и враговете да станат любовници?