Стартова среща в Загреб

Стартова среща в Загреб

Нашият проект официално стартира със среща в Загреб на 13 септември 2017, сряда

Режисьорите в Брюксел

De Zeyp building (brick with large windows, green bushes to the left of the front door and steps leading to the door)

Режисьорите в Брюксел

Режисьорите от страните –партньори се срещнаха в Брюксел,Бeлгия на 1 декември 2017. Те дискутираха своите виждания за реализирането на пиесата „Кукунор”

Проектна среща в София

Проектна среща в София

Срещата на консорциума в София, България  ще бъде на 7-9 март 2018 г.  Ръководителите на проекта и режисьорите на спектаклите ще проведат едновременни срещи, за да обсъдят съответните аспекти на проекта. Всички участници ще присъстват на репетициите на българската версия на „Кукунор”.

Среща на проекта в Лисабон

Следващата среща на проекта ще се състои в Лисабон на 18-20 октомври 2018 г.
Срещата на проекта с всички партньори ще се проведе на 18 октомври и на откритата работна среща с Eero Enqvist на 19-то сутрин. На 20-о място ще бъде представена премиерата за изпълнение в Teatro do Bairro. Още на 19-ото, партньорите ще имат възможност да следят общата репетиция.